Narodený: * 1917-08-17, Sedliacka Dubová
† 1999-09-17, New York, USA

Aktivizoval sa v obrane a rozvoji slovenskej histórie a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Začal študovať na Univerzite Komenského v Bratislave, pokračoval na Sorbone v Paríži (1935-1942). Počas druhej svetovej vojny bojoval v jednotke zahraničnej Československej armády.

Po návrate na Slovensko sa stal tajomníkom Združenia priemyslu a peňažníctva, roku 1946 poslancom Ústavodarného národného zhromaždenia ČSR za Demokratickú stranu. Viackrát bol nespravodlivo obvinený a zatknutý. Odsúdili ho na trest smrti, pre nedostatok dôkazov bol väznený v rokoch 1946-1953 v Leopoldove a pracoval v Jáchymovských baniach.

V roku 1961 sa J. Staškovi podarilo emigrovať do USA. Po získaní knihovníckeho vzdelania Columbijskej univerzite pracoval až do roku 1983 v New York Public Library. Bol prezidentom Slovak Historical Association of America, organizátor Slovenského národného knižného fondu, redaktor časopisov Horizont, Domovina, Bulletin SKS (Slovenský kongres Slovákov), Études Slaves a ďalších. Zaujímal sa o históriu, ekonómiu a politické vedy. Je autorom niekoľkých knižných vydaní svojich prác: Slovaks in the United States of America, Slovensko po druhej svetovej vojne: Aprílová dohoda.

 

Odkaz

http://orava.sme.sk/c/5936548/pamatna-tabula-pre-jozefa-staska.html