Narodený: * 1837-12-03, Nitrianska Streda
† 1908-07-27, Nadlak, Rumunsko

Básnik, prekladateľ, osvetový pracovník. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe, od r. 1870 v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny.

Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).

 

Foto www.memoria.sk

 

Odkazy

www.ibos.hu

www.luno.hu

www.luno.hu