Narodený: * 1879-11-16, Laliť, Srbsko
† 1929-03-04, Brno, Česká republika

Maliar, autor nábožensko-mystických brožúrok. Prvý akademický maliar vojvodinských Slovákov a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenských maliarov z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Študoval v Prahe a vo Viedni. Maľoval prevažne krajinky a portréty. Aj keď sa jednoznačne nepriklonil k žiadnemu umeleckému smeru, v jeho diele cítiť vplyvy akademického realizmu, impresionizmu a v menšej miere i secesie a symbolizmu.

Vo svojich kompozíciách na filozofické témy sa ideovo orientoval na národné alebo internacionálne chápanie kresťanstva. Pod vplyvom Dušana Makovického a Alberta Škarvana prevzal aj výrazné vplyvy tolstojizmu. Mnohé obrazy signoval značkou srdca a kríža.

 

Foto:   www.slovackizavod.org.rs  

 

Odkazy

www.slovackizavod.org.rs

www.slovackizavod.org.rs

www.kulpin.net

www.slovackizavod.org.rs

www.slovackizavod.org.rs