Narodený: * 1904-02-26, Brodské
† 1964-04-07, New York, USA

Publicista, novinár, politik, historik. Ako dieťa žil štyri roky v USA s rodičmi, potom na Slovensku.. Pracoval v Matici slovenskej v Martine, redigoval časopis Rozvoj. Koncom roku 1938 bol zvolený za poslanca Slovenského snemu, roku 1939 pôsobil ako kultúrny atašé ČSR vo Washingtone. Od januára 1940 tlačový šéf predsedníctva vlády SR. Roku 1945 evakuoval s predstaviteľmi slovenskej vlády do Rakúska, odtiaľ emigroval do Talianska a roku 1949 do Kanady.

K. Čulen bol jedným z najaktívnejších  činiteľov politického a národno-kultúrneho života, redaktorom kalendárov, časopisov, redaktorom Kanadského Slováka. Roku 1956 prišiel do USA, kde pokračoval v tvorivej práci. Na Slovensku vydal  knižne niekoľko pozoruhodných prác z oblasti politiky a historiografie. Písal rozsiahle štúdie z americko-slovenských dejín a významných etáp slovenského života, životopisné štúdie. Patril k najtvorivejším postavám slovenskej politickej emigrácie.

Dielo – Dejiny Slovákov v Amerike 1. a 2. diel (1942), Črty kultúrnych dejín amerických Slovákov (1937), Pittsburská dohoda (1937), Boj Slovákov o slobodu (1944), v emigrácii knihy Politické strany v ľudovo-demokratickom Slovensku (1946), Po Svätoplukovi druhá naša hlava (1947), Slovaks in Slovakia a Canada (1955). Posmrtne vyšla jeho významná bibliografická práca Slovenské časopisy v Amerike (1971). 

Odkaz

http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/15-3-13.htm