Narodený: * 1918-01-30, Prešov
† 1968-01-12, Bratislava

Vlastným menom Leopold Arje Friedmann. Dramatik, prozaik, scenárista, režisér. Detstvo prežil na Orave, vzdelanie získal v Bratislave – na gymnáziu a následne počas štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium však ukončiť nemohol kvôli rasovým predsudkom v čase vojnového Slovenského štátu.

Počas vojny bol väznený vo viacerých pracovných táboroch. Bojoval v SNP, po prepuknutí ktorého sa sám prihlásil do povstaleckých bojov, v ktorých bol ranený. Po skončení vojny sa stal šéfredaktorom časopisu Bojovník. Roku 1946 z redakcie odišiel a venoval sa dramatickej tvorbe. Roku 1949 po ostrej, ideologicky motivovanej kritike hry Atentát požiadal o vysťahovanie do Izraela. V Izraeli však neostal dlho, vrátil sa do Európy a napokon zakotvil v Spolkovej republike Nemecko, kde pracoval ako filmový scenárista a režisér. Keďže sa ako emigrant politicky neangažoval, komunistický režim mu dovolil vracať sa domov (od druhej polovice 60. rokov) a venovať sa filmovej práci. Pri nakrúcaní filmu Sladký čas Kalimagdory náhle zomrel v Bratislave 12. januára 1968.

Dielo – výber (divadelné hry): Bezvetrie v Zuele; Atentát; (filmové scenáre): Bílá tma; Vlčie diery; Sladký čas Kalimagdory; Chamsin – preklad novohebrejskej poézie.

Reprofoto www.pravda.sk

 

Odkazy

www.korzar.sme.sk

www.litcentrum.sk

www.kultura.pravda.sk

www.sk.wikipedia.org