Narodený: * 1943-04-22, Turčiansky Svätý Martin
† NULL,

Historik. V roku 1951 sa s rodičmi vysťahoval do Kanady. V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako predseda, vedúci riadiaci pracovník a riaditeľ tlače Balchského inštitútu pre etnické štúdiá vo Filadelfii, od roku 1992 univerzitný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite.

Odborník na dejiny imigrácie do Severnej Ameriky a jej etnické skupiny s dôrazom na slovenskú skúsenosť. V tejto oblasti publikoval osem kníh a vyše 60 článkov vrátane Slovaks in Bethlehem, Pennsylvania, 1880 – 1976 (1985) a Immigration and Urbanization: The Slovak Experience, 1870 – 1918 (1989). Editoval publikáciu The Slovak Republic: A Decade of Independence (2004).

V rokoch 1993–1999 predseda Kanadskej Slovenskej ligy. Založil a redigoval The Slovak Studies Newsletter (1977 – 1987); v súčasnosti rediguje vedeckú ročenku Slovakia (od r. 1982).

Foto: archív