Narodený: * 1938-02-23, Streženice
† NULL,

Mím, choreograf, režisér a pedagóg. Po absolvovaní rezbárstva na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave študoval herectvo (v rokoch 1957-1958 na VŠMU v Bratislave a 1958-1960 v štúdiu E. F. Buriana v Prahe).

V roku 1959 s E. Žlábkom založil v Prahe pantomimický súbor, ktorý od roku 1961 až do zákazu v roku 1968 pôsobil v Bratislave a v rokoch 1968-1990 v NSR. V Kolíne nad Rýnom založil Theater Kafka (1974), kde rozvíjal vlastnú divadelnú poetiku. V roku 1992 založil Divadlo Aréna. Od roku 1997 do roku 2003 bol jeho riaditeľom.

 

Foto http://www.sme.sk/

 

Odkazy

www.milansladek.sk

www.milansladek.de

www.sk.wikipedia.org

www.osobnosti.sk

www.litcentrum.sk

www.sme.sk

www.pluska.sk

www.aktualne.centrum.sk

www.kultura.pravda.sk