Narodený: * 1949-02-22, Prešov
† NULL,

Podnikateľ, krajanský pracovník. Po skončení základnej vojenskej služby sa stal vojakom z povolania, v štúdiu pokračoval na Vojenskej vysokej škole v Bratislave, potom pracoval v Prahe na ministerstve obrany. V roku 1993 odišiel z Armády Českej republiky.  Pracoval v Inštitúte detí a mládeže Ministerstva školstva ČR.

V súčasnosti podniká v oblasti propagačných, kultúrnych a reklamných aktivít. Od roku 1996 pôsobí v Obci Slovákov v ČR. Je zakladajúci člen a funkcionár Svetového združenia Slovákov v zahraničí, v rokoch 1996-2002 bol členom Rady pre národnosti vlády ČR. V súčasnosti je členom Výboru Rady vlády pre spoluprácu so samosprávou.