Narodený: * 1902-11-27, Stankovce
† 1966-02-15, Londýn, Veľká Británia

Novinár, redaktor, editor, politik, prekladateľ. 

Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici v prvej polovici 20. rokoch 20. storočia študoval filozofiu na Collegiu Maximum a teológiu na univerzite a Innsbrucku, klasické a slovanské jazyky na Karlovej Univerzite v Prahe. V rokoch 1926 -1935 vydával časopis Rodobrana. Viedol tlačový odbor slovenskej vlády a Slovenskú tlačovú kancelárie v Bratislave.
V apríli 1939 emigroval do Paríža, pôsobil v Juhoslávii, od júna 1940 žil v Londýne. Roku 1944 bol jeden zo zakladateľov SNR v zahraničí, presadzoval ideu neutrálneho Slovenska. V rokoch 1948-1952 bol generálny tajomník SNR v Ríme. Potom až do svojej smrti pracoval ako programový asistent, neskôr vedúci Slovenskej sekcie vysielania BBC. 
Venoval sa literatúre pre deti a mládež, zostavoval a editoval antológiu juhoslovanských, nemeckých a slovenských ľudových rozprávok a povestí, šlabikáre a čítanky pre ľudové školy. Prekladal z viacerých jazykov.