Narodený: * 1922-04-11, Bratislava
† 2001-07-06, Paríž, Francúzsko


Redaktor slovenskej redakcie francúzskeho štátneho rozhlasu, organizátor kultúrneho života krajanov vo Francúzsku. Od roku 1969 pracoval ako šéf slovenského vysielania, od roku 1975 ako vedecký pracovník vo Francúzskom štátnom ústave pre vedecký výskum. Pôsobil ako funkcionár Svetového kongresu Slovákov, bol zástupcom generálneho tajomníka SKS pre Európu.