Narodený: * 1928-01-28, Báčsky Petrovec
† NULL,

Zostavovateľ učebníc pre slovenské a srbské školy, prekladateľ, redaktor časopisu Naši pionieri, neskôr redaktor v Ústave pre vydávanie učebníc v Novom Sade. Dielo (výber – antológie): Školské čítanie pre žiakov 5. roč. základnej školy, Školské čítanie pre žiakov 6. roč. základnej školy, Zbierka textov pre materské školy.