Narodený: * 1918-03-25, Čemerné, dnešný Vranov nad Topľou
† NULL,

Kanadsko-slovenský činiteľ, zakladajúci redaktor Kanadského Slováka, úradného orgánu Kanadskej Slovenskej ligy. V Montreale, kde od roku 1936 po odchode zo Slovenska prežil celý svoj život, vyvíjal osvetovú, novinársku, spolkovú a literárnu činnosť. Založil pre slovenský dorast Štúrov literárny krúžok. Autor viacerých drám, veselohier, básní a epigramov, zostavovateľ kalendára a pamätnice. Ako redaktor slovenských novín v Kanade si vyslúžil titul ľudový novinár.

Štefan Hreha bol medzi prvými z mladej slovenskej emigrácie v Kanade, ktorý sa s plnou vervou zapojil do slovenského politického, kultúrneho a fraternalistického života. S odvahou sa pustil do zúrodňovania „dedičnej role slovenskej” v Kanade. Jeho život je poznačený svetlými aj tmavými stránkami. Vypĺňajú ho epizódy nerovných bojov za bytie a nebytie slovenského národa a jeho identitu.

Narodil sa 25. marca 1918 v Čemernom (dnešný Vranov nad Topľou). V decembri 1936 odišiel spolu s matkou a dvoma bratmi k otcovi do Kanady. Už rok po príchode do Montrealu založil pre slovenský dorast Štúrov Literárny Krúžok (1937), ktorého hlavným cieľom bolo utvrdzovať národné povedomie a uvedomenie v radoch dospievajúcej slovenskej mládeže a spomaliť asimiláciu mladých.  Vypomáhal aj v redakcii novín Slovák v Kanade. Neskôr sa stal ich redaktorom. Po zmene názvu novín na Slovenské Bratstvo (1939) ich ďalej redigoval. Pod jeho vedením noviny nekompromisne razili slovensko-národný smer, ostro pranierovali tých, ktorí nežičili Slovákom a zabraňovali im ich národnú suverenitu. Napriek ťažkostiam sa Š. Hreha a jemu podobní horliví patrioti nepoddali. Slovenskému životu v Kanade dávali náplň a kliesnili preň cestu, ktorou sa má uberať. V časoch čechoslováckeho potláčania Slovákov v Kanade bol hybnou silou pri zakladaní Slovenskej Národnej Jednoty (1940). Po okyptení južných krajov Slovenska hungariánskymi hordami (1939), v záujme Slovenska uverejnil na stranách Slováka v Kanade výzvu na zvolanie Svetového kongresu Slovákov do Washingtonu.

Popri novinárstve bol Štefan Hreha činný aj v literárnej tvorbe. Okrem iných prác napísal emigrantskú drámu Za chlebom (1942), zajateckú drámu Turkov čaty (1942), veselohru Frasová karika (1942), cyklus básní a epigramov, heslo o Slovákoch v Kanade pre Encyclopedia Canadiana (1954), texty pre spevohry Hoj, zem drahá (1961). Pre Kanadskú Slovenskú ligu zostavil Kalendár ´74 a pre Prvú Katolícku Slovenskú Jednotu konvenčnú pamätnicu Jednota (1964).

Po odchode z novín Slovenské Bratstvo (1940) sa Štefan Hreha pričinil o založenie Kanadského Slováka, úradného orgánu Kanadskej Slovenskej Ligy. Prvé číslo novín, ktoré vychádzajú ako jediný slovenský týždenník na americkom kontinente nepretržite dodnes, vyšlo 5. marca 1942.  Po presťahovaní novín Kanadský Slovák z Montrealu do Winnipegu, rodiska Kanadskej Slovenskej Ligy, sa Š. Hreha zamestnal v multinárodnej firme Crane Canada Inc. Tu pracoval 31 rokov až do odchodu do dôchodku vo funkcii šéfa katalógového a publikačného oddelenia.V roku 1957 bola redakcia Kanadského Slováka presťahovaná z Winnipegu do Toronta, kde pôsobí a vychádza aj v súčasnosti.

V roku 2012 si Kanadský Slovák pripomína hrdé a výnimočné jubileum – 70. výročie svojho vzniku. Dielo, ktoré začal Štefan Hreha v svojej dávnej mladosti, ešte vo veku 24 rokov, dodnes žije. Ako redaktor slovenských novín v Kanade si vyslúžil titul ľudový novinár. Za všetky aktivity v prospech Slovákov žijúcich v Kanade právom patrí do galérie popredných osobností slovensko-národného života v Kanade.

 

Odkazy

http://www.slovaktoronto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=60