Narodený: * 1880-05-02, Liptovský Peter
† 1952-12-28, Bratislava

Odborník v oblasti vodného hospodárstva a meliorácií. V rokoch 1904-1941 pôsobil v Donjom Miholjci v Chorvátsku, neskôr aj na Technickej univerzite v Záhrebe. Projektoval významné vodohospodárske stavby.

Pôsobil pri zavodňovaní Žitného ostrova, spolupracoval pri riešení povodia Nitry a Žitavy. Je autorom monografií a vysokoškolských učebníc z oblasti meliorácií (Boj s vodou a o vodu). Publikoval v chorvátskych odborných časopisoch. Pracoval v Slovenskom spolku v Budapešti, v Detvane, v Československej besede v Záhrebe.

Odkazy