Narodený: * 1924-02-12, Livina
† 1997-10-10, Starý Smokovec

Lekár, krajanský aktivista. V roku 1969 emigroval do Nemecka, kde si otvoril súkromnú ordináciu. V roku 1971 sa zúčastnil na 1. svetovom kongrese Slovákov v kanadskom Toronte.

Praktizoval duchovné cvičenia, na ktorých sa až do roku 1989 stretávalo takmer sto Slovákov zo západnej Európy. V 90. rokoch sprostredkoval pre slovenskú mládež návštevu pútnického miesta Schönstatt, organizoval slovensko-nemecké školské výmenné pobyty. Stal sa aktívnym členom Klubu slovenských kresťanských demokratov v zahraničí.