Narodený: * 1944-08-07, Pivnica, Srbsko
† NULL,

Básnik, prozaik, literárny kritik a historik, redaktor, prekladateľ. Pracoval ako novinár v časopise Hlas ľudu, v rokoch 1973-1983 ako redaktor kníh a literárneho časopisu Novy život, v rokoch 1982-1989 a 1998-2004 bol jeho šéfredaktorom. V súčasnosti je šéfredaktorom knižných vydaní vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade.

Do literatúry vstúpil V. Hronec v 60. rokoch 20. storočia.  Vo svojej tvorbe sa opieral o súčasnú slovenskú poéziu, najmä Jána Stacha, a o srbskú poéziu novosymbolistického zamerania s filozofickým podtextom. V próze sa priklonil k dekonštruktivistickým postupom a dôslednému uplatneniu postmodernej poetiky.

Dielo (výber) – poézia: Hviezdy, pobrežie (1969), Soľ, ale piesok (1971), Medzi dvoma ohňami (1977), Hranica (1981), Ostrovy, výber (1982), Mlynček na kávu (1984, po srbsky), Uhol posunu (1987), Podiel na jablku (1990), Prázdna streda (2000);

próza: Prievan (1976); Pán vzduchu a kráľov syn (1993), Stretnutie s Minotaurom (1997), Plný ponor (1999), Amarna 1, 2 (2000);

literárna kritika: Za poetikou (1979), Svet básnického obrazu (1988); Generácia vo vlastnom tieni (1990);

bibliografia: Bio-bibliografický súpis súčasných slovenských spisovateľov z Juhoslávie (1990), Personálna autobiografia /1956 – 2005/ (2009).

Autor početných antológií a výberov slovenskej poézie, ktoré vyšli v slovenčine, srbčine a maďarčine.

 

Foto: (ľp)

Odkazy

www.litcentrum.sk

www.slovackizavod.org.rs

www.culture.gov.sk

www.slovakia.culturalprofiles.net