Narodený: * 1944-01-23, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 2005-06-27, Kulpín, Srbsko

Spisovateľ, novinár, humorista. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako redaktor pracoval v týždenniku Hlas ľudu, zostavoval Národný kalendár, spolupracoval s Novosadským rozhlasom a TV Nový Sad.

Z tvorby – knihy: Trinásť do tucta (1984), Torta s jedným vajcom (1995), Rok z rukáva (2000, s M. Lučetincovou), Moja Austrália? (2001), Rozmarné reportáže (2001, s bratom Jánom), Dobrodružstvá rytiera Pustého hradu (2003), Potulky za Ruženkou (2004).

Foto: www.asn.org.rs

Odkazy

www.asn.org.rs

www.kulpin.net