Narodený: * 1959-09-14, Báčsky Petrovec, Srbsko
† NULL,

Redaktor, pedagóg, výtvarný teoretik a kritik, autor monografií, zborníkov, kalendárov a katalógov, kurátor výstav, organizátor kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov.

Študoval na Filozofickej fakulte Belehradskej univerzity filozofiu a dejiny umenia. Externe spolupracoval so slovenskou redakciou novosadského rozhlasu a ako profesor filozofie pôsobil na Gymnáziu J. Kollára v Petrovci. V roku 1992-1995 pracoval ako organizátor kultúrnych aktivít, kustód Galérie Zuzky Medveďovej a novinár Radia Petrovec.

V roku 1996-2003 bol riaditeľom Domu kultúry v Petrovci, v roku 2003-2005 riaditeľom Slovenského vojvodinského divadla. Už od roku 1995 pôsobí ako redaktor v slovenskom vydavateľstve a tlačiarni Kultúra v Petrovci, zároveň je aj zástupcom šéfredaktora magazínu Rovina a riaditeľom marketingu tlačiarne Kultúra. V roku 2006 sa stal riaditeľom vydavateľstva Kultúra.  V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku je jej podpredsedom.

Dielo – napísal viacero kníh z oblasti výtvarného umenia: Zuzka Medveďová. Výtvarne dielo (1997, spolu s J. Kišgecim); Desať rokov práce Galérie Zuzky Medveďovej (1999); Svet kovačického insitného umenia (2003) – Svet kovačičke naivne umetnosti (2003) – The world of kovacicas naive art (2003); Karol Miloslav Lehotský (2004, spolu s L. Čánim); Z dejín výtvarného umenia vojvodinských Slovákov (2007); Selenča 1758-2008 (2008, zost.).

Preložil učebnicu Výtvarná kultúra pre stredné školy a gymnáziá zo srbčiny do slovenčiny a vypracoval doplnky z dejín výtvarného umenia Slovákov v Srbsku pre učebnice výtvarnej kultúry pre vyššie triedy základnej školy a gymnáziá.

 

Foto:  (ľp)  

Odkazy:

www.litcentrum.sk

www.slovackizavod.org.rs

www.hlasludu.com

www.scpen.sk

www.slovackizavod.org.rs