Narodený: * 1948-03-22, Pitvaroš, Maďarsko
† NULL,

Významná dlhoročná spolková pracovníčka, folkloristka, stredoškolská učiteľka. Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej v Segedíne (odbor slovenčina-ruština) vyučovala v obci Seď (Sződ) a na Slovenskom gymnáziu v Budapešti, kde viedla spevokol a tanečný súbor. Neskôr pracovala ako kultúrna referentka Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku.

Zuzana Hollósyová v rokoch 1993-2005 pôsobila v Maďarskom osvetovom ústave ako vedúca národnostného odboru a radkyňa. V roku 1991 založila tanečný súbor a folklórny spolok Prameň. Je autorkou viacerých učebníc, príručiek, ale aj publikácií  slúžiacich na folklórne účely, napr. zbierky ľudových piesní Konope, konope. V roku 2001 založila spevácky zbor Ozvena, ktorý vyvíja pozoruhodné umelecké aktivity a svojou tvorbou napomáha zachovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, ako aj pestovanie folklórnych tradícií  a ľudového umenia Slovákov v Maďarsku v radoch nastupujúcich mladých generácií.
Z. Hollósyová v rokoch 1994-1995 stála pri zrode Slovenskej samosprávy Budapešti a stala sa jej predsedníčkou, túto funkciu vykonáva dodnes. Od r. 1998 je zároveň predsedníčkou Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti.

Naučila sa pracovať už v škole

Životné jubileum oslávila s priateľmi

Pamätník Sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade

Do Nižnej zavítali maďarskí Slováci

Zvolenský spevácky festival so Slovákmi z Budapešti

Jánovi Kollárovi v Budapešti po dvesto rokoch