Trvanie: 21.04.2020
Miesto: Storyteller
Mesto/obec: Bratislava – Maglić
Štát: Slovensko – Srbsko

Aj krajanskí novinári, publicisti, redaktori, reportéri a moderátori rádií a televízií či tí, ktorí sa s vervou pustili do zakladania a rozvíjania nových internetových médií s rôznymi audiovizuálnymi pridanými hodnotami, žijú svoje interesantné a v mnohom podnetné príbehy. Patrí k nim aj Vladimíra Dorčová Valtnerová (1981), ktorá v rokoch 2013 – 2017 pôsobila na poste jedného z kľúčových tlačených médií nielen v priestore vojvodinských Slovákov v Srbsku, ale, dovolím si povedať, v celosvetovom krajanskom kontexte. Pretože týždenník Hlas ľudu, ktorý si 19. októbra tohto roku pripomenie jubileum – 75. výročie vyjdenia prvého čísla časopisu, si v plnej miere podobný prívlastok aj poctu právom zasluhuje.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová  vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, hoci, podobne ako jej otec a zároveň vzor Vladimír Dorča (1944 – 2005), ktorý vyštudoval novinárstvo na Katedre žurnalistiky UK v Bratislave, rovnako ako aj jeho mladší brat Ján Dorča (1948 – 2011), aj ona túžila po vysokoškolských i životných skúsenostiach v materskej krajine. Lenže, v živote to tak chodí, akosi jej nebolo dopriate vybrať sa z Dolnej zeme akiste s plným entuziazmom a očakávaniami za vedomosťami, ktoré by následne zúročovala ako žurnalistika, na Slovensko.

Nech už by bolo tak či onak, jedno je isté: Vladimíra, s ktorou som mal možnosť stretať sa – či už v redakcii Hlasu ľudu v Novom Sade, alebo na podujatiach Slovákov v Srbsku, si pevne išla za cieľom. Zveľaďujúc pritom svoj profesionálny prístup k slovu, ľuďom, ich príbehom, radostiam aj boľačkám. Pričom akoby bola pokračovateľkou a nositeľkou genofondu rodinného novinárskeho talentu oboch, žiaľ, už nebohých bratov Dorčovcov – jej otca Vladimíra a strýka Jána, ktorého  s obľubou kolegovia, priatelia a známi neoslovovali inak ako „Jovi“.

Sám fakt, že sa Vladimíre s úctou, pokorou a aj novinárskym fortieľom v šľapajach jej rodinných prímerov kráčať darí, potvrddzuje aj viacero  významných ocenení z oblasti žurnalistiky v Srbsku. Naposledy v januári 2018, keď už bola na voľnej nohe po ukončení šéfredaktorovania v Hlase ľudu, vyzdvihli jej tvorivosť a žurnalistickú prácu Cenou Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV) počas tribúny o aktuálnej mediálnej a politickej scéne v Srbsku a odbornej konferencie o menšinových médiách na tému: Základné problémy a eventuálne riešenia v oblasti informovania v jazykoch národnostných menšín. Vladimíra Dorčová Valtnerová získala Cenu NSNV za informovanie v médiách v rečiach národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách.

Neuplynulo veru veľa času a jej kreativita, chuť neustále na sebe pracovať, nesporný talent a empatia v komunikácii s kolegami, vrátane mladšej generácie novinárov – Slovákov v Srbsku, ako aj schopnosť skvelý zámysel vďaka jej koncepčnosti doviesť k samotnej realizácii v zaujímavom projekte, zrodil nové médium – online platformu STORYTELLER  (www.storyteller.rs).

V rozhovore s Katarínou Pucovskou, ďalšou objavnou a kreatívnou žurnalistkou z radov Slovákov vo Vojvodine (skúsená rozhlasová redaktorka slovenskej redakcie Rádia Nový Sad sa nezľakla výzvy a so synom Martinom pozoruhodne rozvíja novinársky kvalitný internetový portál KULPIN.NET www.kulpin.net ), sa Vladimíra v januári 2018 vyznala: „Online platformu STORYTELLER som spustila 12. septembra 2017, pričom ju rozvíjam nie ako konkurenčnú mediálnu platformu našim iným slovenským (aj srbským) médiám, či platformám a online fóram, ale ako niečo trochu iné, odlišnejšie od toho, čo poznáme. Čiže aj kvôli mediálnej a názorovej pluralite, ale k tomu všetkému sa (hádam) v plnej miere postupne dopracujem.“

Odvážne, aj obdivuhodné – postaviť na nohy v náročnej ekonomickej situácii v súčasnom Srbsku nové moderné slovenské (zajedno aj srbské) médium. O tom, kam má nielen samotnú zakladateľku, ale aj médium posunúť, sa Vlaďa vyznáva na samotnom Storytelleri, keď rozmieňa takpovediac na drobné pojem OBČIANSKA ŽURNALISTIKA: Občianska žurnalistika nie je nový jav v médiách a možno ju vnímať na rôzne spôsoby. Podstata je hlavne v tom, že bežný občan zaznamená niečo zaujímavé a túto informáciu posunie do etablovaných médií buďto ako správu na zverejnenie alebo ako námet na reportáž. Vytvára sa tým aj mediálny obsah a zároveň aj vylepšuje komunikácia a vzťah medzi užívateľmi médií a mediálnymi tvorcami. Dokonca sa formuje nová sieť spolupracovníkov a dopisovateľov, čím sa prispieva k lepšej informovanosti občanov.“

 

X                                 X                                  X

 

Aktuálne ma potešil mail, ktorý som pred pár dňami od Vladimíry Dorčovej Valtnerovej dostal. Už skôr mi avizovala zaujímavý dvojrozhovor s odborníkmi znalými a skúmajúcimi problematiku návratovej migrácie Slovákov z Vojvodiny – Sanjou Zlatanovićovou z Etnografického ústavu Srbskej akadémie vied a umenia a Jurajom Marušiakom z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, ktorí už niekoľko rokov spoločne realizujú výskum týkajúci sa aktuálnych migrácií vojvodinských Slovákov.

Vojvodinskí Slováci v procese „návratovej“ migrácie medzi dvomi domovinami: https://www.storyteller.rs/vojvodinski-slovaci-v-procese-navratovej-migracie/  

 

ČÍTAJTE AJ ĎALŠIE PUBLICISTICKÉ MATERÁLY SÚVISIACE S NOVINÁRSKOU TVORBOU VLADIMÍRY DORČOVEJ VALTNEROVEJ: 

INTERVIEW NA PORTÁLI KULPIN.NET 27.1.2018: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10136-novinarstvo-vladimiry-dorcovej-valtnerovej

INTERVIEW S VLADIMÍROU DORČOVOU VALTNEROVOU NA PORTÁLI TÝŽDENNÍKA HLAS ĽUDU Z FEBRUÁRA 2014: https://hl.rs/mam-vela-energie-napadov/

Spomienky na Vladimíra Dorču a jeho tvorbu: https://hl.rs/kulpin-spomienky-na-vladimira-dorcu-a-jeho-tvorbu/

 

ĽUDO POMICHAL

 

Na titulnej fotografii:

Pozitívna jasnozrivosť, optimizmus, odvážna objavnosť a profesionálna pokora – atribúty, bez ktorých v serióznej žurnalistike v akýchkoľvek médiách úspešne pôsobiť a tvoriť, pričom aj zaujať a v tom najlepšom publikum či čitateľov vyprovokovať k premýšľaniu s cieľom dospieť k zdravému a objektívnemu úsudku, jednoducho nie je možné. Je si toho vedomá aj Vladimíra Dorčová Valtnerová.

Foto: Ľudo Pomichal

Na snímkach vo fotogalérii:
Šéfredaktorka Vladimíra Dorčová Valtnerová a riaditeľ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuel Žiak  v marci 2017 v spoločnosti hostí zo Slovenska počas návštevy štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, predsedu ÚSŽZ Jána Varša a veľvyslankyne SR v Srbskej republike Dagmar Repčekovej v redakcii týždenníka Hlas ľudu v Novom Sade. 

Foto: Ľudo Pomichal (3) 

Vladimíra Dorčová Valtnerová – jedna z jej posledných fotiek na poste úradujúcej zodpovednej redaktorky v Hlase ľudu

Foto: Oto Filip

Vladimíra v čase, keď už bola na svete online platforma STORYTELLER počas odbornej konferencie o menšinových médiách v januári 2018 v Novom Sade.

Foto: Veronika Vujačićová

Vladimíra Dorčová Valtnerová: Portrét.

Foto: Igor Bovdiš