Trvanie: 24.07.2021
Miesto: TASR – TERAZ.SK
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

V pondelok 19. júla 2021 nadránom zomrel vo veku 92 rokov spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Kubánka. Správu o úmrtí pre TASR potvrdil riaditeľ umeleckej prevádzky SĽUK-u Maroš Červenák. „Juraj Kubánka sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vývoj a postavenie umeleckého súboru SĽUK-u v slovenskej kultúre,“ pripomínajú zástupcovia umeleckej inštitúcie na sociálnej sieti. „Jeho tance, ako Dupak, Kuruci, Podpolianska mlaď, Biela plť na Váhu, Maľovaní zbojníci, Tatranská zima i Tatranskí orli, či tanečné divadlo Hrachová baba a Jurošík možno považovať nielen za míľniky SĽUK-u, ale aj za diela charakterizujúce prepojenie slovenskej kultúry na tradície,“ dodali, deklarujúc, že Kubánka ostáva pre SĽUK a pre všetky jeho generácie navždy dominantnou osobnosťou.

Jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca sa narodil 31. októbra 1928 v obci Turie v okrese Žilina. V rokoch 1947 – 1949 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1957 absolvoval štúdium choreografie tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1949 pôsobil v SĽUK-u ako choreograf, tanečník a režisér. Kubánka získal za svoju celoživotnú činnosť štátne vyznamenania, v roku 1966 mu udelili aj titul zaslúžilý umelec.

KTO BOL JURAJ KUBÁNKA

Narodil sa 31. októbra 1928 v obci Tri Dvory (Turie), ležiacej v okrese Žilina. Pochádzal z učiteľskej rodiny. K folkóru ho už od detstva viedla matka Bronislava, nestorka folklórneho hnutia a zakladateľka detského súboru Troch v Liptovských Sliačoch. V rokoch 1947 – 1949 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia zorganizoval skupinu šiestich chlapcov do tanečného zoskupenia Odzemkári, ktoré neskôr, spojením s folklórnym súborom Živena, položilo základy Lúčnice.

Kubánka vnímal tanec ako svoju „celoživotnú náplň, lásku a záľubu“, a preto v treťom ročníku zanechal štúdium medicíny. V druhej polovici 50. rokov (1957) ukončil štúdium choreografie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave záverečnou prácou Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch. Už predtým však nastúpil 24. októbra 1949 do SĽUK-u, kde pôsobil ako choreograf, tanečník a režisér.

Juraj Kubánka tancoval profesionálne viac ako 60 rokov, pričom jeho umelecká práca zahŕňa okolo 250 tanečných diel, menších, väčších až celovečerných. Základné prvky ľudového tanca spájal s moderným náhľadom na tanec, využívajúc nové vyjadrovacie možnosti.

Kubánkova umelecká dráha bola najdlhšie spojená so SĽUK–om, ale spolupracoval aj s ďalšími telesami, ako napríklad Lúčnica, Poddukliansky ukrajinský ľudový súbor, Československý štátny súbor piesní a tancov. Veľmi silné puto ho viazalo tiež so súborom Lužických Srbov (Srbským ľudovým súborom – SLA), ako aj s poľským štátnym súborom Šlask.

Za svoju tvorivú prácu získal Kubánka viacero uznaní a ocenení – v roku 1966 dostal titul zaslúžilý umelec, v roku 2008 mu prezident SR Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy a v roku 2017 si prevzal Cenu ministra kultúry. Juraj Kubánka, legenda slovenského ľudového tanca a dlhoročný umelecký vedúci SĽUK-u, si 5. mája 2021 prevzal v priestoroch Divadla SĽUK v Rusovciach Zlatý kríž za zásluhy, ktorý mu udelil prezident Poľskej republiky Andrzej Duda.

„Sľukári, ostaňte takí, akí ste boli vždy. Majte radi to, čo robíte, majte radi tanec, hudbu, spev. To nás nielen živí, ale dáva nám silu, vôľu, chuť a krásu zo života,“ pozdravil Kubánka po prebratí ocenenia svojich mladých kolegov, ktorí stále interpretujú mnohé jeho choreografie.

ZDROJ: teraz.sk/ TASR