Autor: Alexander Kormoš
Názov knihy: Aforizmy – Aforizmy a iné stručnoslovia / Aforizmák és egyéb
tömörmondások – Iskrivé plody temných časov / Sötét idők szikrázó gyümölcsei
Kategória: literatúra
Štát: Maďarsko
Vydavateľ: Slobodná organizácia Slovákov s podporou Vydavateľstva Etnikum
i Verejnej nadácie pre národné a etnické menšiny
Miesto: Budapešť
Rok vydania: 1997
Jazyk: slovenský, maďarský
Počet strán: 144
ISBN: 963-90-1038-3

 

 

Ukážky z knihy:

Dobrá otázka
Vari čím si budú oblizovať
svoje duševné rany
nešťastníci, ktorým vytrhli z úst
ich materinský jazyk?

Nemí svedkovia
Nemí mŕtvi sú občas
výrečnejšími svedkami
než hovoriaci živí.

Hanba
Kultúrna genocída menšiny
je najväčšia nekultúrnosť
zo strany väčšiny.

Pochovávať pravdu, znamená sadiť
Čím hlbšie ju zakopávaš,
tým bujnejším výbuchom vzklíči.

Deviancia
Tu je celkom normálne
všetko čo je formálne.

Dialektika
Slabosť moci – moc slabosti.

Poznámka autora:
Keď som sa v modlitbe opýtal Pána Boha,
či schvaľuje uverejniť túto moju knižku,
prosiac Ho, aby som za Jeho odpoveď
mohol pokladať tú časť Svätého Písma,
kde sa mi náhodne otvorí,
ako odpoveď som dostal 146. žalm.