Autor: Milan Getting
Názov knihy: Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914 – 1918
Kategória: monografia
Štát: USA
Vydavateľ: Slovenská telocvičná jednota Sokol v Amerike
Miesto: Masaryktown, USA
Rok vydania: 1933
Jazyk: slovenský
Počet strán: 314
ISBN:

Milan Getting (1878 – 1957) vydával v rokoch 1905 – 1919 noviny Slovenský Sokol a roku 1918 bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Publikácia vyšla pri 15. výročí utvorenia Česko-Slovenskej republiky.

V prvej časti autor opisuje činnosť Slovákov v Amerike od roku 1914 do roku 1919 a ich angažovanosť za národné oslobodenie spod maďarskej nadvlády v Uhorsku a za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov na základe ich rovnocenného postavenia. V druhej časti zaznamenáva osobné skúsenosti v päťčlennej delegácii (popri ňom v nej boli M. Francisci, J. Hušek, E. Kováč a Ján Matloch), ktorú Slovenská liga vyslala roku 1919 v dramatických mesiacoch boja za upevnenie novej republiky pod tlakmi maďarskej agresie a propagandy (Getting organizoval Slovenskú tlačovú agentúru). Autor pracuje s osobnými i verejnými dokumentmi, ktoré plasticky dokresľujú obdobie po skončení prvej svetovej vojny, ktorá znamenala definitívny rozklad rakúsko-uhorskej ríše. Na záver zverejňuje zoznam slovenských novín a časopisov, ktoré sa cez vojnu angažovali za oslobodenie (Newyorský denník, Slovák v Amerike, Denný hlas, Slovenský denník, Jednota, Národné noviny a mnohé ďalšie), a stav slovenských podporných organizácií v Amerike roku 1930.

Pozrite aj: http://books.google.sk/books/about/Americkí_Slováci_a_vývin_českosloven.html?id=a8ptAAAAMAAJ&redir_esc=y