Autor: Agneša Gundová-Jergová
Názov knihy: Koloman Sokol v zemi smädných
Kategória: biografia
Štát: USA
Vydavateľ: Dobrá kniha
Miesto: Cambridge, Kanada
Rok vydania: 1979
Jazyk: slovenský
Počet strán: 80
ISBN: 0-920150-32-2

Agneša Gundová-Jergová (1926 – 2010) po emigrácii do USA sedemnásť rokov pracovala v rozhlase Hlas Ameriky, odkiaľ vysielala pod menom Marína Havranová. Nadviazala tam na svoje novinárske skúsenosti zo Slovenska a popri publicistickej práci sa venovala i literárnej tvorbe.

Napísala črty o viacerých významných osobnostiach slovenského exilu v Severnej Amerike. „Svet by bol smutným miestom na život, keby v ňom nežili géniovia,“ uviedla na úvod svojej knihy Koloman Sokol v zemi smädných. Biografický profil s popredným umelcom výtvarnej moderny Slovenska, ktorý po februári 1948 natrvalo emigroval do USA, vznikal pri osobných rozhovoroch v mestečku Bryn Mawre a autorka ho dolaďovala bohatou korešpondenciou s ním. Výsledkom je dôverná výpoveď o veľkom grafikovi a maliarovi žijúcom samotársky so svojou rodinou vo veľkej vzdialenosti od rodného Slovenska, do ktorého sa už nikdy nevrátil.

Roku 2001 vyšlo vo Vydavateľstve Matice slovenskej doplnené a rozšírené vydanie diela A. Gundovej-Jurgovej pod názvom Koloman Sokol v kraji saguaros.