Autor: Anton Baláž (zostavovateľ)
Názov knihy: Medzi dvoma domovmi 1 – Antológia slovenskej poézie v zahraničí
Kategória: literatúra
Štát: Slovensko
Vydavateľ: LIC, SZSZ, MS
Miesto: Bratislava, Martin
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 389
ISBN: 978-80-89222-56-8

Literárne informačné centrum, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Matica slovenská vydali tri zväzky antológie literárnej tvorby slovenských spisovateľov žijúcich v zahraničí. Prvý obsahuje poéziu a úvodné texty k nej napísali Anton Baláž, Peter Cabadaj, Michal Harpáň a Vladimír Skalský.

V antológii publikujú spisovatelia žijúci v Severnej Amerike: Ľ. Bešeňovský, J. L. Doránsky, J. Dragoš-Alžbetínčan, M. K. Mlynarovič, J. Okáľ, K. Strmeň, D. Šimko, M. Šprinc, M. Tatranská, T. Uškert. J. Vágovič, A. Žarnov, v Južnej Amerike: E. Blumgrundová, R. Dilong, K. K. Geraldini, M. Jusková, v Izraeli: L. Lahola, T. Rübner, P. Schwarz, v západnej Európe: Z. Hrnčiarová-Milučká, B. Kostolná, J. Milučký, I. Rakusa, P. Repka, Ľ. Šimková van Kesternová, E. Vesnin, J. Vetva, J. Zvonár-Tieň, G. Zvonický, M. Žiar, v Srbsku: J. Mučaji, P. Bohuš, A. Ferko, J. Labáth, M. Babinka, P. Mučaji, J. Tušiak, V. Benková, V. Hronec, M. Demák, M. Ďuga, Z. Benka, M. Dudok, J. Mlynár, M. Prebudila, L. Čáni, K. Hricová, M. Dudková, v Rumunsku: O. Štefanko, I. M. Ambruš, D. M. Anoca, A. Suchanský, J. Novák, A. K. Dováľová, v Maďarsku: P. Samuel, J. Dolnozemský, G. Papuček, A. Kormoš, M. Fazekašová, I. Fuhl, V. Fábiánová, v Česku: Ľ. Feldek, T. Lehenová, V. Skalský, A. Stankovič, N. Tanská.

Odkazy:
http://www.litcentrum.sk/45202

http://www.luno.hu/content/view/8236/63