Autor: Franciszek Kolkowicz
Názov knihy: Moje pejzaże – Moje krajinky
Kategória: monografia
Štát: Poľsko
Vydavateľ: Spolok Slovákov v Poľsku
Miesto: Krakov
Rok vydania: 2004
Jazyk: slovenský a poľský
Počet strán: 35
ISBN: 83-89186-97-7

Katalóg Galéria slovenského umenia Spolku Slovákov v Poľsku predstavuje výber z tvorby maliara Franciszka Kolkowicz. Narodil sa 8. októbra 1937 v Poľsku v slovenskej obci Jablonka). Tam absolvoval slovenské lýceum a po ukončení pedagogického štúdia pracoval až do odchodu na dôchodok ako učiteľ technickej a výtvarnej výchovy na lýceu v Krościenku.

Kolkowicz bol nadaný literárne i výtvarne. Inšpiroval sa prírodou rodnej Oravy, priťahovali ho Tatry, na svojom učiteľskom pôsobisku si obľúbil kraj Pienin, maľoval ľudovú architektúru, Prešov, Bratislavu, Nitru a ďalšie mestá na Slovensku. Namaľoval viac ako šesťsto obrazov akvarelovou, pastelovou, olejovou či temperovou technikou, ktoré sú realistickým záznamom dôverne známych miest.