Autor: Gorazd Zvonický
Názov knihy: Keď mlčať nie je zlato
Kategória: literatúra
Štát: Taliansko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 227
ISBN: 978-80-7090-814-3

Texty autor publikoval v časopise Slovenské hlasy z Ríma a prvýkrát vyšli knižne roku 1988. Sú súborom esejí, úvah, glos, fejtónov, ktorými kriticky reagoval na aktuálne udalosti, najmä na dianie vo vtedajšom Československu a socialistickom tábore. Svoje postrehy dával do širších súvislostí, uvažoval o všedných stránkach každodenného života v mnohotvárnej realite sveta a odkazov náboženského učenia.

Básnik, prekladateľ a esejista Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor) ako saleziánsky kňaz po zrušení mužských reholí a zatváraní duchovných ušiel zo Slovenska do zahraničia. Pôsobil v Argentíne a od roku 1963 v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Tam vydal viaceré básnické zbierky, prekladal Petrarcusa. Patrí medzi autorov katolíckej moderny.