Autor: Ján Čomaj
Názov knihy: Drotárska odysea
Kategória: literatúra
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 220
ISBN: 978-80-8128-022-1

Medzi prvých Slovákov, ktorí odchádzali za prácou do sveta, patria drotári. Písali o tom napr. noviny Slovák pri dvojstom výročí vzniku Spojených štátov, dokladá to známy publicista a spisovateľ literatúry faktu vo svojej najnovšej knihe.

Mnohí drotári pôsobili dosť samotársky, ponúkali jednoduché úžitkové výrobky zhotovené základným náradím, celú svoju dielňu i s materiálom si nosili v krošni. Niektorí brávali so sebou učňa, aby pri nich nabral zručnosti a ostrieľal sa v cudzom svete. Uchytili sa najprv v okolitých európskych oblastiach, postupne prenikali do šírych ruských končín, na oba americké i ďalšie kontinenty. Stovky z nich sa vypracovali na majstrov svojho remesla, zakladali vlastné dielne, manufaktúry, podniky. Stali sa váženými podnikateľmi i verejnými činiteľmi. Niekoľko desiatok z nich časom určite dostane na portáli priestor medzi osobnosťami krajanského sveta.

Drotárska odysea je knihou o tých najznámejších, odvážnych i úspešných mužoch pochádzajúcich zo stredného Považia, z Kysúc a severných oblastí Spiša. Ján Čomaj na ich životných príbehoch sleduje, ako drotárske remeslo prešlo od 17. storočia z gazdovských domácností v chudobných horských oblastiach podomovým predajom a v nasledujúcich, najmä v 19. a na začiatku 20. storočia postupne naberalo celosvetový charakter. Sleduje vývoj typického slovenského remesla s pribúdajúcimi prvkami umeleckej tvorivosti až po originálne šperkárske či sochárske prejavy súčasníkov.