Autor: Jozef C. Hronský
Názov knihy: Cesta slovenskou Amerikou
Kategória: literatúra
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 475
ISBN: 978-80-7090-913-3

X. zväzok Zobraných spisov J. C. Hronského obsahuje Cestopisné črty z rokov 1935 – 1936, ktoré boli prvýkrát publikované v dvoch dieloch v Matici slovenskej v Martine roku 1940. I po siedmich desaťročiach je kniha autentickým svedectvom a sviežim záznamom zo sedemmesačnej pracovnej cesty delegácie Matice slovenskej za krajanmi do Spojených štátov amerických („takmer rovno čiarou od prístavu Atlantiku k otcovi riek Mississippi“).

Vtedajší správca Matice slovenskej a významný spisovateľ zaznamenal publicistickým štýlom bezprostredné zážitky z cesty loďou do Ameriky na trase, ktorou sa pred ním vydávali tisícky Slovákov, všímal si život na kontinente nazývanom Novým svetom, opísal bezprostredné i pracovné stretnutia s krajanmi, osobné skúsenosti, porovnával svet so svojím domovom. Dve stovky jeho záznamov, čŕt, postrehov, úvah na krátkej ploche ostávajú plastickým dokumentom tých čias.

Viaceré otázky, ktoré si kládol o slovenskej komunite v USA, o jej postavení, postojoch a skutkoch, ostávajú aktuálne i v súčasnosti.