Autor: Ľudo Bešeňovský
Názov knihy: Najkrajšia slza
Kategória: literatúra
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 104
ISBN: 978-80-7090-789-4

Básnik Ľudo Bešeňovský, občianskym menom Ľudovít Baran (1910 – 1994), študoval na učiteľskom ústave v Spišskom Podhradí. Na Slovensku publikoval knihy pre deti Dedinôčka milá a Biele dni, bol autorom niekoľkých krátkych divadelných hier.

Od apríla 1945 žil v emigrácii v Rakúsku, roku 1948 odišiel do Kanady. Vo svojej literárnej činnosti pokračoval po dlhšom časovom odstupe i v zložitých osobných podmienkach v zahraničí. V 70. rokoch vydal vlastným nákladom básnické zbierky Batôžtek a slza a V krvi ťa nosím, roku 1991 zbierku Majáles. Výber z jeho exilovej poézie vyšiel pod názvom V putách rodnej zeme (1983), výber z poézie publikovanej na Slovensku vyšiel pod názvom Za rodné brehy (1995).

Najkrajšia slza pripomína tvorbu literárne kultivovaného a senzitívneho tvorcu. Vo svojich výpovediach pracuje netypickou formou denníkových zápiskov a neopakovateľnou slovnou zásobou reflektuje svoje zážitky z detstva v malebnej liptovskej dedine v kontraste s osudmi povojnového emigranta.

Odkazy:
www.besenova.sk
http://nss.sk