Autor: Miroslav Demák, Michal Harpáň, Peter Cabadaj, Vladimír Skalský (zostavovatelia)
Názov knihy: Medzi dvoma domovmi 2 – Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí
Kategória: literatúra
Štát: Slovensko
Vydavateľ: LIC, SZSZ, MS
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 270
ISBN: 978-80-89222-80-3

Literárne informačné centrum, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Matica slovenská vydali tri zväzky antológie literárnej tvorby slovenských spisovateľov žijúcich v zahraničí.

Druhý zväzok obsahuje krátke prózy. Úvodné texty napísali zostavovatelia antológie. Michal Harpáň uvádza slovenskú dolnozemskú prózu, ktorú reprezentujú spisovatelia zo Srbska, Rumunska a Maďarska: J. Labáth, O. Kníchal, V. Benková, V. Hronec, I. Fúziková, M. Demák, Z. Benka, D. M. Anoca, Z. Spevák, T. Čelovský, A. Rău-Lehotská, M. Šipický. Peter Cabadaj vyberal z tvorby exilových prozaikov: J. C. Hronský (Argentína), P. Klas, B. M. Brázda, J. Blažková (Kanada), L. Lahola (Izrael), P. Hrtus Jurina, K. Bendžala (Austrália), A. Gundová-Jergová (USA), D. Šimko (Švajčiarsko). Vladimír Skalský medzi autorov slovenskej prózy v Česku zaradil Ľ. Feldeka a O. Feldekovú, G. Novomesského (D. Malota), N. Vokušovú, J. Rakytku a M. Rosovú.