Autor: Michal Harpáň, Peter Cabadaj, Vladimír Skalský (zostavovatelia)
Názov knihy: Medzi dvoma domovmi 3 – Antológia slovenskej eseje v zahraničí
Kategória: literatúra
Štát: Slovensko
Vydavateľ: LIC, SZSZ, MS
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 319
ISBN: 978-80-8119-034-6

Literárne informačné centrum, Matica slovenská a Svetové združenie Slovákov v zahraničí vydali tri zväzky antológie literárnej tvorby slovenských spisovateľov žijúcich v zahraničí.

Tretí zväzok obsahuje eseje. Michal Harpáň v úvodnom texte poznamenáva, že sa obmedzili na literárnu esej a výnimočne na esej spomienkovo-reportážneho typu. Z esejistického žánru slovenskej dolnozemskej spisby zaradil zo Srbska, Rumunska a Maďarska O. Kníchala, P. Bohuša, A. Divičanovú, V. Hronca, D. M. Anocu, M. Harpáňa, O. Štefanka, K. Maruzsovú-Šebovú, A. Svetlíka, M. Babiaka, Z. Čížikovú. Peter Cabadaj vyberal z tvorby exilových spisovateľov: J. C. Hronský (Argentína), S. Mečiar (Argentína), M. Šprinc, K. Strmeň, A. Gundová-Jergová, Ján Okáľ (USA), A. Hlinka (Taliansko), I. Kružliak (Nemecko). Vladimír Skalský medzi autorov slovenskej prózy v Česku zaradil V. Zamarovského, Ľ. Feldeka, F. Gála, D. Malotu, N. Vokušovú, M. Nábělkovú a V. Skalského.

Odkazy:
http://www.litcentrum.sk/55993

http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2011/maj/63.pdf.pdf