Autor: Mojmír Benža, zostavovateľ
Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Chorvátsku
Kategória: monografia
Štát: Chorvátsko
Vydavateľ: Zväz Slovákov v Chorvátsku a Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Našice
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský a chorvátsky
Počet strán: 165 (219 máp)
ISBN: 953-7277-01-1

Atlas je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a Zväzu Slovákov v Chorvátsku v rámci vedeckého projektu Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej Európe. Svojím zameraním úzko nadväzuje na veľký Etnografický atlas Slovenska.

Výskum sa konal v obciach Ilok, Jelisavec, Josipovec, Jurievec, Lipovľany, Markovec, Soľany a Zokov Háj. Vedeckým redaktorom publikácie je Mojmír Benža, autormi máp a textov popri ňom sú Peter Slavkovský a Rastislava Stoličná. Predchádzala jej monografia Ľudová kultúra Slovákov v Chorvátsku z roku 2002, pri ktorej autori popri dokumentačnom materiáli získanom výskumom chorvátskych Slovákov (pri organizácii a zbere aktívne pomáhali Jozef Kvasňovský, Ružica Vinčaková a ďalší) využili aj knižne alebo časopisecky publikované informácie. Súčasťou aktuálneho diela ľudovej kultúry sú jej história, etnografická a sociologická charakteristika skúmaných obcí.