Autor: Mojmír Benža, zostavovateľ
Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku – Atlasul culturii populare a Slovacilor din România
Kategória: monografia
Štát: Rumunsko
Vydavateľ: Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Miesto: Nadlak
Rok vydania: 1998
Jazyk: slovenský a rumunský
Počet strán: 132 (355 máp)
ISBN: 973-9292-35-6

Atlas je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v rámci vedeckého projektu Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej Európe. Konkretizuje záujem Slovenska o Slovákov žijúcich v tomto priestore a svojím zameraním úzko nadväzuje na veľký Etnografický atlas Slovenska. 

Vedeckým redaktorom Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku je Mojmír Benža. Výskum sa konal v obciach Čerpotok, Šastelek, Bodonoš, Stará Huta, Nová Huta, Židáreň, Gemeľčička, Šarany, Cipár, Nadlak, Brestovec, Vuková a Butín. Vedeckým redaktorom publikácie je Mojmír Benža, autormi máp a textov popri ňom sú Katarína Bičanová, Ľubica Falťanová, Pavel Hlásnik, Ladislav Mlynka, Magdaléna Paríková, Katarína Popelková, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná, Monika Vrzguľová a Juraj Zojonc. Mimo knižnej publikácie zostali ďalšie výsledky výskumov ľudovej kultúry Slovákov v Rumunsku a ich vedecké komentáre, väčšia časť analytických máp (z celkového počtu 835) obsahujúcich javy prevažne z materiálnej, duchovnej i umeleckej kultúry, ako sa zachovali v reálnom živote i v kolektívnej pamäti jej nositeľov koncom 20. storočia.