Autor: Mojmír Benža (zostavovateľ)
Názov knihy: Ľudová kultúra Slovákov na Ukrajine
Kategória: monografia
Štát: Ukrajina
Vydavateľ: Mystická línia
Miesto: Užhorod
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský a ukrajinský
Počet strán: 218
ISBN: 966-8764-12-9

Monografia prináša svedectvo o spôsobe života Slovákov na Ukrajine v minulosti tak, ako sa zachovalo v kolektívnej pamäti jej nositeľov v súčasnosti. Je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied a Oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku. Vypovedá o kultúrnej tradícii Slovákov žijúcich na Ukrajine, o ich spätosti so slovenskou, rusínskou a ukrajinskou tradičnou kultúrou.

Ladislav Bartko, Mojmír Benža, Zdenka Bolerácová, Štefan Lipták, Peter Slavkovský a Rastislava Stoličná skúmali jazyk, sociálne vzťahy a materiálnu kultúru, roľníctvo, bývanie, stravovanie, zvyky a obyčaje. Výskum sa konal v rámci vedeckého projektu Tradičná kultúra slovenských menšín v strednej a južnej Európe ako súčasť ich kultúrneho dedičstva, v ktorom vyšli viaceré atlasy ľudovej kultúry Slovákov v zahraničí.