Autor: Štefan B. Roman
Názov knihy: Človek v rozdvojenom svete / Man in Divided World
Kategória: pamätnica
Štát: Kanada
Vydavateľ: Dobrá kniha
Miesto: Toronto, Kanada
Rok vydania: 1981
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 155
ISBN: 0-920150-61-6

Vydanie knihy vzniklo pri príležitosti šesťdesiatin Štefana B. Romana (1921 – 1988), rodáka z Veľkého Ruskova, úspešného podnikateľa, národovca, zakladateľa a predsedu Svetového kongresu Slovákov. Do pamätnice prispeli viacerí krajania, ktorí ho osobne poznali, spolupracovali s ním a vážili si jeho kresťanské a priateľské postoje: Jozef Suchý, Michal Rusnak, Eugen Löbl, Dušan Tóth, Imrich Kružliak, Jozef M. Kirschbaum, V. I. Chapin, John Kelly, John Kostuik, Sharon E. Smallwood. Ich vyznania redigoval a do tlače pripravil jeden z nich, jezuita Félix J. Litva. Publikáciu ilustrujú fotografie z Romanovho osobného života.