Autor: Zsófia Kiss-Szemán
Názov knihy: Ladislav Guderna – Lietajúca ryba
Kategória: monografia
Štát: Kanada
Vydavateľ: Galéria mesta Bratislavy
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský a anglický
Počet strán: 220
ISBN: 978-80-89340-32-3

Publikácia vyšla pri príležitosti výstavy Ladislava Gudernu v Galérii mesta Bratislavy (konala sa v Mirbachovom paláci GMB 25. novembra 2011 – 22. januára 2012) a pripomenula jeho nedožité deväťdesiatiny (narodil sa 1. júna 1921 v Nitre, zomrel 6. októbra 1999 v kanadskom Vancouvri).

Historička umenia a pracovníčka GMB charakterizuje maliara ako jedného z najznámejších slovenských surrealistických umelcov. V kapitole Magická farba zaznamenáva jeho štúdiá, ktoré na začiatku 40. rokov splývajú s prvými tvorivými krokmi pri spolupráci so slovenskými nadrealistickými básnikmi. Stať Od kontúry k línii venuje povojnovému obdobiu, keď v lete 1945 Guderna zakladal s generačnými druhmi Skupinu výtvarných umelcov 29. augusta a v tom istom roku sa stal členom pražského umeleckého spolku Mánes. Tretiu časť monografie nazvala autorka Socialistická metafyzika alebo socialistický neoklasicizmus a sleduje, ako sa maliar vyvíjal a angažoval v období 50. rokoch, keď politika tvrdo kritizovala a potláčala práve výtvarné prejavy modernistov. Natura morta (Nekonečné zátišie v Gudernovej tvorbe šesťdesiatych rokov) je staťou najmä o nosnom žánri maliarovej tvorby a o jeho krajinomaľbe. S týmito žánrami autorka časovo prechádza do 60. rokov v kapitole Raj v obrazovom svete. V tomto desaťročí získal umelec viaceré ocenenia a jeho tvorbu prezentovali v Európe i zámorí. Kapitola Edita, Immale, Panna zázračnica charakterizuje nosný motív v portrétovom žánri Gudernovej maľby. Nasledujúca nazvaná Skupina West Coast Surrealists a Melmoth Vancouver Group informuje o rokoch emigrácie, keď sa Ladislav Guderna po okupácii Československa v auguste 1968 usadil so svojou rodinou v Kanade (Vancouver, Britská Kolumbia). Koincidencia, alebo „náhodné stretnutie šijacieho stroja a dáždnika na operačnom stole“ charakterizuje surrealistickú tvorbu a umelecké aktivity maliara v novom prostredí. V monografii je popri rozsiahlej bibliografii a biografii sprevádzanej fotografiami zo spoločenského a súkromného života umelca zverejnený súpis celoživotnej tvorby Gudernu.

Katalóg zahŕňa 424 diel z verejných a súkromných zbierok: malieb, kresieb, koláží. Desiatky nosných diel sú na veľkých reprodukciách. Samostatné kapitoly sú venované tvorbe poštovej známky a bibliografii časopisu Scarabeus, ktorý umelec vydával v Kanade.

Odkazy:
http://www.ladislavguderna.com/
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/248