Autor: Andrej Žarnov
Názov knihy: Nedopoviem slovom… (Výber z básnickej tvorby)
Kategória: literatúra
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2003
Jazyk: slovenský
Počet strán: 177
ISBN: 80-7090-702-9

Výber z poézie významného básnika katolíckej moderny. Obsahuje básne zo zbierok Stráž pri Morave, Brázda cez úhory, Hlas krvi, Štít a Mŕtvy, publikovaných v medzivojnovom období – a zo zbierky Presievač piesku, vydanej roku 1978 v Ríme.

Andrej Žanrov (1903 – 1982) mal občianske meno František Šubík a ako lekár patológ vydal otrasné svedectvo o existencii masových hrobov poľských dôstojníkov povraždených cez druhú svetovú vojnu v Katyńskom lese. Svoj tridsaťročný život v emigrácii zakončil v Spojených štátoch amerických. Jeho poézia sa na Slovensku nespomínala. Výber z tvorby zostavil básnik Štefan Moravčík a je „prvým pokusom o zmapovanie Žarnovovho básnického diela od mladistvej, bojovne ladenej poézie z 20. rokov minulého storočia až po skromné paberky exilových skvostov. Poskytuje fantastické defilé krajinou básnikovej lyriky a jej premenami v čase. Medzi riadkami a na ich konci sa plasticky zjavuje aj to autorovo slovom nedopovedané, sčasti umlčané, sčasti nevyjadriteľné, hraničiace s večnosťou…“