Autor: Elena Jakešová
Názov knihy: Noviny a časopisy Slovákov v Kanade
Kategória: monografia
Štát: Kanada
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2001
Jazyk: slovenský
Počet strán: 74
ISBN: 80–88841-19-4

Publikáciou nadväzuje historička Elena Jakešová na svoju prácu Vysťahovalectvo Slovákov do Kanady, ktorá je základnou orientačnou knihou o slovenskej komunite v tejto časti severoamerického kontinentu. V práci Noviny a časopisy Slovákov v Kanade v chronologickom slede zachytáva historický vývin slovenských novín a časopisov vychádzajúcich v Kanade. „Načrtávame ju,“ uvádza autorka v úvode, „ ako nosnú kostru pre rekonštrukciu kanadsko-slovenskej minulosti, lebo zachytáva život Slovákov v Kanade v jeho najdôležitejších kontúrach a trendoch. Pritom sa snažíme upriamiť pozornosť na obsahovú stránku, najmä na ideovú orientáciu jednotlivých novinových a časopiseckých titulov, ktoré nielenže informovali, ale aj cieľavedome myšlienkovo ovplyvňovali, či doslova usmerňovali slovenskú komunitu v Kanade.“

Podmienky na vznik prvého slovenského časopisu v Kanade sa vytvorili až štvrťstoročie po príchode prvých imigrantov do hraničnej oblasti juhozápadnej Alberty a priľahlej oblasti Britskej Kolumbie. Slovenské slovo začalo vychádzať v máji 1910. Intenzívnejší zrod krajanskej tlače nastal až začiatkom 20. rokov 20. storočia, ktoré znamenali aj značný príliv slovenských prisťahovalcov, svoj rozmach zaznamenala v 30. rokoch. Od roku 1931 vychádzala v Toronte takmer nepretržite slovenská robotnícka tlač (Ľudové noviny a iné tituly). Týždenník Kanadské noviny od polovice júla 1933 zmenil svoj názov na Slovák v Kanade. Koncom roka 1942 – na pamiatku „10-ročného jubilea“ Kanadskej Slovenskej ligy vyšlo mimoriadne číslo Kanadského Slováka, ktorý vychádza do súčasnosti v týždennej periodicite.