Autor: Karol Strmeň
Názov knihy: Návštevy
Kategória: literatúra
Štát: USA
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 556
ISBN: 978-80-7090-863-1

Dvojzväzkový výber skvostov svetovej lyriky v preklade básnika Karola Strmeňa, ktorý po prvý raz vyšiel v Ríme roku 1972. Je fascinujúcou ukážkou Strmeňovho prekladateľského umenia a jedným z najvýznamnejších diel slovenského literárneho exilu. Vydavateľstvo MS v edícii exilovej literatúry Slovenský svet sprístupňuje toto monumentálne dielo po prvý raz na Slovensku. Majstrovské básnické dielo dopĺňa stručná bio-bibliografia K. Strmeňa.

Návštevy sú antológiou poézie, akej na Slovensku niet. S úctou si knihu prečíta pravdepodobne každý, kto vie, čo si žiada dobrý preklad básne. Iba znalci svetovej poézie môžu tvrdiť, že poznajú všetky básne všetkých autorov, čo Karol Strmeň preložil a usporiadal do päťstostranovej knihy. A vmestila sa do nej iba časť z toho, čo pretlmočil do slovenského jazyka. Obdiv a verejné uznanie sa násobia tým, že mnohé básne preložil mimo svojej vlasti, mimo priestoru, kde sa formuje súčasný spisovný jazyk a pestuje sa jeho literárna podoba. Na Strmeňových prekladoch neprítomnosť týchto základných atribútov necítiť. Bohatstvo slovenčiny si preniesol cez všetky hraničné bariéry a spolu s ďalšími jazykmi sveta ju šľachtil skrz poéziu.