Autor: Ladislav Čáni a Mária Katarína Hrkľová (zostavovatelia)
Názov knihy: Pamätnica – Dom zahraničných Slovákov 1995 – 2005
Kategória: zborník
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1995
Jazyk: slovenský
Počet strán: 108 (prílohy 21 strán)
ISBN: 80-8884-12-2-4

Pamätnica vyšla pri desiatom výročí existencie Domu zahraničných Slovákov (DZS), ktorý zriadilo k 1. júlu 1995 Ministerstvo kultúry SR (s pôvodným sídlom v Pistorijskom paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave). Autori príspevkov (riaditelia a pracovníci DZS, redaktori jeho časopisu Slovenské zahraničie, aktivisti krajanských spolkov v zahraničí, historici) informujú o jeho inštitucionálnom pôdoryse, o odborných, prezentačných a publikačných aktivitách, o muzeálnej a vedeckej činnosti.

Viacerí spomínajú na nezabudnuteľné chvíle v styku s pracovníkmi prvej inštitúcie venujúcej vytrvalú pozornosť Slovákom vo svete, ktorá administratívnym opatrením MK SR definitívne zanikla k 31. decembru 2005.