Autor: Štefan Kucík
Názov knihy: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918 – 1938)
Kategória: monografia
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 150
ISBN: 978-80-8128-015-3

Mladý historik sa v monografii venuje spoluúčasti amerických a kanadských Slovákov na prvých snahách aktivistov na Slovensku o štátnu samostatnosť po rozpade Uhorska a vzniku Česko-Slovenska.

Je výsledkom jeho sústredeného skúmania domácich archívnych prameňov, historických štúdií, vedeckých alebo publicistických diel vydaných knižne, či článkov publikovaných v periodikách. V skúmaní problematiky pokračoval v zahraničí. V Čechách v archíve prezidenta republiky a v archíve ministerstva zahraničných vecí, vo Fonde T. G. Masaryka či V. Šrobára, v USA vo fondoch Slovenskej ligy v Amerike, v Kanade na univerzite v Ottawe a v iných archívnych zdrojoch. Autor poznamenáva, že sa venoval dosiaľ v mnohých smeroch profesionálne nespracovanej problematike, aby sa stala podnetom na ďalší historický výskum a odborné interpretácie.

Štefan Kucík otvára tému vznikom Pittsburskej dohody, ktorá nadviazala na Clevelandskú dohodu z roku 1915, a oficiálne otvorila jej platnosť podpisom 14. novembra 1918. Nasledujúce dve desaťročia, ktorým sa venuje, sa prejavovali dvoma krajnými postojmi k prebiehajúcemu usporiadaniu spoločného štátu Čechov a Slovákov – od administratívnych presadzovaní myšlienky jednotného československého národa až po nejednotné predstavy slovenských národovcov doma i na severoamerickom kontinente o vytvorenie samostatného štátu alebo autonómie Slovenska s vlastnou administratívou, snemom a súdnictvom.