Autor: Vít Ušák
Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – Historický náčrt
Kategória: monografia
Štát: Chorvátsko
Vydavateľ: Slovenský ústav
Miesto: Cleveland – Rím
Rok vydania: 1978
Jazyk: slovenský a chorvátsky
Počet strán: 230
ISBN:

Autor publikácie je rehoľník, salezián, rímskokatolícky kňaz, básnik, historik, prekladateľ. Podklady k nej si zbieral najmä počas pôsobenia v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde vyučoval na gymnáziu a udržiaval čulé styky so Slovákmi vo vtedajšej Juhoslávii.

Vít Ušák sa sústredil na archívne štúdium histórie, sociológie, etnológie a geografie jednotlivých osád v Slavónii, v ktorých žili Slováci od ich vzniku alebo sú usadení podnes (Našická, Djakovská, Pakracká, Požecká oblasť a východná Slavónia). Zachytáva ich genetický a kultúrny vývoj, všíma si v osobných kontaktoch proces ich začlenenia do nového prostredia a budovanie svojej novej domoviny. V čase publikovania autor predložil a komentoval novoobjavené alebo málo známe literárne, archívne a kronikárske pramene. Súčasťou publikácie je fotografická a dokumentačná príloha.