Olympijsky víťaz Matej Tóth nedávno ohlásil ukončenie svojej športovej kariéry. Odkaz jeho športových úspechov odovzdal deťom vo svojej akadémii, ktorej bránami prešlo ich už viac ako 5000. Akadémia tento rok predstavila projekt digitalizácie telesnej výchovy, za ktorý získala cenu ITAPA 2021 za najinovatívnejší projekt.

Aj keď deti v akadémii sa na športové víťazstvá ešte len pripravujú, samotná akadémia má na svojom konte už viaceré ocenenia. Tento týždeň sa predstavila na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021 s projektom digitálnej telesnej výchovy, o ktorom prednášal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco.

Hlavnou myšlienkou tohtoročného medzinárodného kongresu ITAPA (Information Technologies and Public Administration – IT a verejná správa) je slogan „Ako sa stať najlepším“. Medzi spíkrov ITAPA 2021 sa preto zaradil aj Matej Tóth, olympijsky víťaz v atletike. Matej sa počas svojej športovej kariéry stal najlepším na svete, preto je jeho príbeh inšpiráciou. Aj keď nedávno ohlásil ukončenie svojej športovej kariéry od športu neodchádza. To, čo zanechal za sebou pre generáciu slovenských detí, sa nepodarilo ešte žiadnemu slovenskému športovcovi. Akadémiou chce Matej pokračovať vo svojich úspechoch, pretože ako hovorí: „Keď ste najlepší na svete, je veľmi krátkozraké si to nechať iba pre seba a tešiť sa z toho sám.” Dodáva, že chce takto odovzdávať svoje skúsenosti deťom.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha funguje piaty rok a jej bránami prešli tisíce detí. O projekte digitálnej telesnej výchovy, za ktorým stojí O2 Športová akadémia Mateja Tótha prednášal na kongrese Marián Puttera zo spoločnosti Cisco.

O2 Športová akadémia Matejka Tótha získala na 20. ročníku súťaže o najlepší projekt v oblasti digitalizácie spoločnosti, ocenenie v kategórii „Najinovatívnejší projekt“.

O2 Športovej akadémii sa spoločne so spoločnosťou Cisco podarilo digitalizáciu posunúť o úrovne vyššie. Spoločne vymysleli spôsob, ako zjednodušiť a zefektívniť vzdelávanie na základných školách. V športe si ale človek vie ťažko predstaviť digitalizáciu. Napriek tomu prišli s konceptom ako deti rozhýbať na hodinách telesnej aj počas prestávky medzi hodinami. Digitálna telesná výchova je pre deti zábavná a motivačná. Deti si vyskúšajú rôzne typy pohybovej aktivity, ktoré sa využívajú pri populárnych športoch ako lyžovanie, hokej či futbal.

Prvá digitálna hybridná učebňa na Slovensku sa nachádza na ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom, kde majú deti pravidelne tréningy vedené odborníkmi. Počas nich sa stáva, že časť vedie detská psychologička, časť tréningu fyzioterapeut a na všetko dohliada hlavný tvorca metodiky O2 Športovej akadémie Michal Tóth. Dokáže do tréningu vstupovať a žiakov opraviť, pochváliť alebo dokonca si všimnúť potencionálny športový talent. Spätne si dokáže aj celý tréning prehrať a analyzovať ho.

Modelová digitálna učebňa, nachádzajúca sa na spomínanej škole je zriadená tak, aby nepôsobila rušivo a všetky zariadenia boli jednoduché a bezúdržbové pre používateľov. Ako počas prezentácie projektu na konferencii ITAPA 2021 povedal Marián Puttera: „Webex board nie je len interaktívna tabuľa a videokonferenčný systém, je to omnoho viac. Systém učiteľovi aj žiakom uľahčuje prácu, potláča rušivé elementy a dáva do popredia potrebné aspekty vyučovania vo všetkých smeroch – kvalitnom a čistom zvuku aj obraze”. Na záver dodal, že ide o jednoducho ovládateľnú technológiu, ktorá môže školám slúžiť dlhé roky.

Spoločnosť by sa mala z pandémie COVID-19 poučiť. V budúcnosti sa môžu podobné situácie vyskytovať a mali by sme byť na ne pripravení. Každoročne máme na Slovensku chrípkové prázdniny. Vďaka hybridnému vyučovaniu sa nemusí vzdelávací proces prerušovať. Časť žiakov sa môže plnohodnotne vzdelávať z domu a ďalšia časť je prítomná v triede s učiteľom. Žiaci doma nie sú o nič ukrátení a plnohodnotne sa môžu zapájať do vyučovania, nie sú vyradení ani zo sociálneho kontaktu so spolužiakmi a prostredia triedy.

ZDROJ: O2 športová akadémia Mateja Tótha