Trvanie: 11.01.2021
Miesto: Asociácia Čechov a Slovákov v Marylande
Mesto/obec: Maryland – Bratislava
Štát: USA – Slovensko

Slovenská spisovateľka a publicistka Marta Hlušíková je sťaby sprostredkovateľom dobrých správ a posolstiev o aktivitách slovakistov v americkom Marylande. Napokon, práve prostredníctvom jej komunikácie s pani Natáliou Karlinskou, ktorá je dušou diania a záujmu o slovenský jazyk, reálie i dianie na Slovensku, sa dozvedáme o obľube a popularite slovenčiny v akademickom prostredí. O to príjemnejšie sme prijali mail s pozdravom pre návštevníkov portálu SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE, na ktorom už tradične veľmi radi zverejňujeme zvesti a informácie zo života slovakistov z Marylandu.

Tak aj tentoraz, hoci v návale prianí spojených s najkrajšími sviatkami v závere každého roka možno trochu oneskorene, za čo sa našim priateľom v USA ospravedlňujem, s radosťou tlmočíme ich priania do nového roku 2021 nielen všetkým krajanom vo svete, ale aj Slovákom v našej vlasti, na Slovensku. V zaujímavej pohľadnici, s ktorou si dali tvorivú námahu slovakisti v Marylande, a ktorú  sme dostali dokonca aj priamo od pani Natálie Karlinskej, je vlastne vyskladaná doterajšie mozaika aktivít, s ktorými sme na našom portáli dávali do povedomia záslužnú činnosť nadšencov slovenského jazyky v Marylande.

Akurát doplním, slovami pani Karlinskej, že nástenná tabuľu dostala aj svoje posolstvo. Nielenže ňou pozdravuje Slovákov vo vykročení nádejnejšieho roku, než bol ten – zohľadňujúc aj atmosféru koronavírusovej pandémie vlaňajší, ale ju chystajú poslať aj do Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska, aby tamojším priateľom pripomenuli, že práve na týchto miestach kedysi žili aj slovenskí drotári, podľa slov pani Natálie Karlinskej „prví argonauti na Kaukaze“.

Radi toto prianie plníme, a na oplátku želáme našim krajanom v Marylande, ako aj ich priateľom, prejavujúcim mimoriadny interes o slovenský jazyk, zdravý, láskyplný a úspešný rok 2021 – plný radosti zo života a príjemných pocitov z prínosnej sebarealizácie!

Redakcia portálu SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

 

Na titulnej fotografii (zahrnutá je aj na pozdravnom plagáte): Pani Lois Hyblová od roku 1991 začala  v Marylande koordinovať školu pre Čechov a Slovákov, o rok neskôr pozývala do nej prvých učiteľov. Stala sa riaditeľkou tejto školy, ktorú doteraz vedie. Matica slovenská udelila v roku 2019 Zlatú cenu Lois Hyblovej za rozvoj slovensko-amerických kultúrnych vzťahov a organizovanie života Slovákov v USA. Prebrala si ju na pôde slovenského veľvyslanectva vo Washingtone.