Trvanie: 30.01.2021
Miesto: ZÚ Sofia
Mesto/obec: Sofia
Štát: Bulharsko

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii Manuel Korček prijal v stredu 27. januára 2021 na pôde slovenského veľvyslanectva v Sofii katolíckeho biskupa Mons. Rumena Ivanova Staneva pri príležitosti jeho vymenovania za biskupa diecézy Sofia-Plovdiv. Veľvyslanec biskupovi odovzdal pozdravný list Jeho Excelencie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska.

Blahoprajný list významným spôsobom vyjadril bratské posolstvo podpory a povzbudenie v službe pastoračnej starostlivosti o katolíckych veriacich v Bulharsku. Gesto posily a spolupatričnosti zaslané zo Slovenska je na bulharskej strane vnímané oveľa citlivejšie a silnejšie, a to nielen vzhľadom na to, že v Bulharsku tvoria katolíci menšinovú komunitu, ale aj so zreteľom na náročnú pandemickú situáciu, keď mnohí duchovní pomáhajú v organizačnej, krízovej, podpornej či zdravotníckej oblasti.

Na spoločnom rokovaní sa obaja partneri venovali podmienkam katolíckej cirkvi v Bulharsku, oblasti vzájomnej možnej spolupráce vo sfére kultúry, ako aj v oblasti vzdelávania marginalizovaných skupín obyvateľstva. Prebrali aj otázky ekumenickému dialógu a medzi-náboženskej spolupráce a solidarity. V súčasnej pandemickej situácii nie sú vhodné podmienky na cestovanie, avšak do budúcnosti by sa mohli zvážiť výmenné mládežnícke pobyty študentov v spolupráci medzi farnosťami na Slovensku a v Bulharsku, poprípade účasť na mládežníckych podujatiach.

V závere rokovania veľvyslanec biskupovi odovzdal publikáciu Proglas, ktorú v limitovanej edícii (500 kusov) vydala v r. 2019 Nadácia Konštantína Filozofa pri Nitrianskom biskupstve.

Pozn.: Publikácia bola vydaná pri príležitosti 1150. výročiu smrti sv. Konštantína/Cyrila a výročia vstupu Slovenska do Európskej únie. Proglas obsahuje texty v troch jazykových mutáciách: v slovenčine, staroslovienčine a v angličtine. Publikácia bola vydaná za účelom jej rozšírenia do škôl a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v záujme prehlbovania duchovného a kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda medzi mladou generáciou. Publikácia je obohatená o ilustrácie akademického maliara Vincenta Hložníka a CD nosiče obsahujúce nahrávky prednesu Proglasu v slovenčine a staroslovienčine a staroslovienskeho Otčenášu. Publikácia obsahuje úvody emeritného nitrianskeho biskupa blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca a súčasného diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ako aj vysvetlivky a poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu od autora prekladu Viliama Turčányho.

IVANA MARKSFELDOVÁ
konzulka, ZÚ Sofia