Trvanie: 19.02.2021
Miesto: ZÚ Sofia
Mesto/obec: Sofia
Štát: Bulharsko


Pri príležitosti 30. výročia založenia Vyšehradskej skupiny V4 usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky spolu s Asociáciou aplikovanej grafiky súťaž o najlepší plagát V4. Súťaž bola určená občanom členských štátov V4 – Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Jej cieľom bolo vystihnúť spoločnú históriou, medzi-kultúrny dialóg a spoločné hodnoty vyšehradských krajín.

Do súťaže bolo prihlásených celkom 374 príspevkov (viac ako 700 posterov). Projekty hodnotila medzinárodná porota – odborníci v oblasti aplikovanej grafiky a zástupcovia organizátorov. Slovensko v porote zastupoval Marcel Benčík, prorektor Vysokej školy výtvarných umení z Bratislavy. Porota ocenila 12 diel, ktoré najlepšie odrážali dlhoročnú spoluprácu medzi vyšehradskými krajinami. Medzi ocenené práce boli vybrané tri slovenské postery od Veroniky Barrera, Petra Chmela a Petra Eliáša.

Dvanásť víťazných diel je úspešne nainštalovaných od 15. februára 2021 na plote Poľského veľvyslanectva v SofiiMedzi vystavenými dielami sú aj tri slovenské.

Pozn.: Ocenené práce sú zverejnené aj v kalendári na rok 2021, ktorý distribuovalo poľské ministerstvo zahraničných vecí.

 

IVANA MARKSFELDOVÁ – ZÚ Sofia
konzulka
FOTO: IVANA MARKSFELDOVÁ