Misia OBSE v Srbsku udelila jedno z ocenení Osobnosť roka za rok 2021 Vladimíre Dorčovej Valtnerovej, zakladateľke a šéfredaktorke portálu Storyteller.rs z Magliću. Ocenenie získala „za výnimočný úspech pri obhajobe etickej žurnalistiky a slobody prejavu, vrátane jazykov národnostných menšín“, uvádza OBSE vo vyhlásení. V ďalšej časti zdôvodnenia sa píše, že Vladimíra Dorčová Valtnerová spolupracovala s misiou OBSE na otázkach súvisiacich so sociálno-ekonomickým postavením novinárov a mediálnych pracovníkov vo Vojvodine, výzvami mediálneho spravodajstva na lokálnej úrovni, využívaním sociálnych médií pri presadzovaní kybernetickej bezpečnosti a zvyšovania povedomia o dôležitosti informovania verejnosti v jazykoch národnostných menšín. Ocenenie jej odovzdali 17. decembra 2021 na slávnosti v Belehrade.

Informáciu priniesol informačno-publicistický portál KULPIN.NET, ktorý menom jej šéfredaktorky Kataríny Pucovskej Vladimíre Dorčovej Valtnerovej k oceneniu zablahoželal. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa úprimne ku gratulantom pridáva s tým, že v osobnosti Vladimíry Dorčovej Vatltnerovej vníma jej novinársku činnosť a aktivity, ktoré Vlaďa rozvíja v rámci projektu portálu STORYTELLER.RS, ako mimoriadne prínosný prejav nových médií v štruktúre krajanskej mediálnej tvorby. S uznaním k Vladinmu oceneniu sa pripája aj Imrich Fuhl, slovenský publicista a fotograf z Maďarska – predseda Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť ÚSŽZ, ktorej členkou je aj Vladimíra Dorčová Valtnerová.

V ďalšej časti si dovolíme citovať zo správy na portáli KULPIN.NET. „Týmto uznaním chceme oceniť vašu angažovanosť, ktorá prispieva do vašej komunity ako partnerov našej misie. Odporúčame tiež všetkým príjemcom, aby pokračovali týmto istým smerom aj v budúcnosti a motivovali ostatných, aby išli touto cestou,“ povedal na slávnosti v Belehrade vedúci misie OBSE v Srbsku ambasádor Jan Braathu, zdôrazňujúc, že dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je základom koncepcie bezpečnosti OBSE. Misia OBSE v Srbsku vyhlasuje osoby roka od r. 2006, čím poukazuje na jednotlivcov, ktorí prispievajú k udržateľnému reformnému úsiliu v oblastiach demokratizácie, právneho štátu, ľudských práv, mediálnych slobôd a v oblasti bezpečnostného sektoru.

Vladimíra Dorčová (1981) zakončila Základnú školu Jána Amosa Komenského v Kulpíne. V školení pokračovala na gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci a potom študovala slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Pracovala najprv v televízii Vojvodiny, potom nastúpila na pracovné miesto koordinátorky Výboru pre informovanie NRSNM a bola aj predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov. Z národnostnej rady odchádza do Hlasu ľudu za šéfredaktorku, kde zotrvala jeden mandát, do konca roka 2017. Už vtedy Vladimíra Dorčová Valtnerová aj ďalej však zostala v novinárskych vodách a ako novinárka na voľnej nohe založila portál Storyteller.rs. V roku 2018 získala Cenu za informovanie v rečiach národnostných menšín a interkultúrnosť v médiách Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny (NSNV). Od 1.júla 2020 pracuje v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny.

KATARÍNA PUCOVSKÁ, KULPIN.NET

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Vladimíra Dorčová Valtnerová počas Tvorivej školy žurnalistiky 2019 v Košiciach, počas návštevy Medzeva a Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach v rámci programu projektu ÚSŽZ pre publicistov z krajanských médií.

FOTO: Storyteller, PAUL STACHO