V pondelkové ráno 6. marca 2023 nás opustila významná osobnosť spomedzi Slovákov v Českej republike, predseda Obce Slovákov v ČR a zakladajúci člen Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Peter Lipták.

Peter Lipták sa narodil v Prešove 22. februára 1949. Bol krajanským pracovníkom a podnikateľom. Po skončení základnej vojenskej služby sa stal vojakom z povolania, v štúdiu pokračoval na Vojenskej vysokej škole v Bratislave, potom pracoval v Prahe na ministerstve obrany. V roku 1993, kedy odišiel z Armády Českej republiky, pracoval v Inštitúte detí a mládeže Ministerstva školstva ČR, neskôr podnikal v oblasti propagačných, kultúrnych a reklamných aktivít. V rokoch 1996 – 2010 pôsobil ako predseda Obce Slovákov v Českej republike, bol jej prvým podpredsedom a zároveň šéfredaktorom časopisu Korene, ktorý Obec vydáva. V rokoch 1996 – 2002 bol členom Rady pre národnosti vlády ČR. Bol zakladajúcim členom a generálnym tajomníkom výkonného výboru Svetového združenia Slovákov v zahraničí, členom výboru Rady vlády pre národnostné menšiny pre spoluprácu so samosprávou a takisto aj členom programovej rady Slovenského domu v Prahe. Peter Lipták je spoluautorom viacerých publikácií: Quo vadis, slovenská menšina?; Slovenskosť v multikultúrnom svete; Slováci v ČR – cesta emancipácie a integrácie – 20 rokov Obce Slovákov v ČR; Manuál dobrovoľníka; Prežije slovenčina v Česku?, taktiež do časopisu Korene prispel stovkami článkov.

V roku 2016 mu predseda ÚSŽZ Ján Varšo udelil medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za dlhoročný prínos k rozvoju slovenskej žurnalistiky v zahraničí a osobný prínos k uchovaniu a rozvoju národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Českej republike.

Peter Lipták bude krajanskému svetu veľmi chýbať, vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým.