O bohatej činnosti Slovákov v Mníchove píše Jarmila Buchová zo slovenského vzdelávacieho centra SiM – Slowakisch in München Zvonček.

 

Milí priatelia slovenčiny vo svete,

zasielame Vám srdečné pozdravy z Mníchova. Marec je aj u nás v Mníchove mesiacom knihy. Pre naše slovenské deti sme pripravili rôzne knižné akcie.

  1. Výstava detskej knihy v Mníchove – Bücherschau Junior 2023

Zúčastnili sme sa 17. ročníka výstavy detskej knihy Bücherschau Junior 2023 v Mníchove, na ktorej sme si mohli pozrieť okolo 5000 kníh z 80 nemeckých vydavateľstiev. Naša pani učiteľka Jarka organizovala na tejto výstave, pre organizáciu MORGEN, tri čitateľské workshopy pre deti. Okrem Slovenčiny v Mníchove Zvonček sa čítania zúčastnili pani učiteľky z ďalších mníchovských centier a víkendových škôl, ktoré vyučujú materinský jazyk.

Na úvod každého čítania sme predstavili spoločne jednu knihu z vydavateľstva Edition BILIBRI, ktoré sa špecializuje na detské viacjazyčné knihy: https://www.edition-bilibri.com/

Sprievodnou témou 9-dňovej výstavy bola aj expozícia rozprávok v zápalkových krabičkách a detské dielne zamerané na výrobu rozprávok v krabici. A práve preto sme si vybrali knihu s témou krabica: Eine Kiste volle Nichts – Krabica plná ničoho, ktorú napísala Lena Hesse. Je to nádherná kniha, ktorá podporuje kreativitu detí, priateľstvo, toleranciu a buduje hodnotový systém u detí. Kniha vyšla v 11 jazykových kombináciách – nemčina a iný jazyk, no my sme ju predstavili prekladom aj do iných jazykov. Čítali, poprípade prekladali sme ju: albánsky, anglicky, arabsky, bulharsky, česky, čínsky, katalánsky, kurdsky – sorani, kurdsky- kurmanci, nemecky, poľsky, portugalsky, rumunsky, slovensky, španielsky, taliansky a turecky.

Následne sme predstavili pôvodnú detskú literatúru každej krajiny. Podarilo sa nám nádherné a jedinečné čítanie: veršovaná klasika: Červená Čiapočka bola po prvýkrát naraz na jednom mieste prezentovaná v troch jazykoch. LIDA HEŘMÁNEK čítala originál v českom jazyku, ktorý napísal František Hrubín. JARKA  BUCHOVÁ čítala preklad básničky do slovenčiny, ktorú preložil Milan Rúfus a CHRISTINA TÜSCHEN čítala veršovaný preklad do nemčiny, ktorý výborne preložila Jarmila Roser, pani učiteľka a prekladateľka umeleckej literatúry z Rakúska. Báseň je v dvojjazyčnej knihe Rozprávky vo veršoch/ Märchen in Reihmen, ktorá vyšla vo vydavateľstve DeSk Literatúra. Nemecký preklad mal u detí a aj dospelých veľký úspech!

Predstavili sme aj dvojjazyčnú knihu  spisovateľky Lenky Šingovskej: Slovensko – krajina plná tajomstiev z vydavateľstva ClassSlovakia. Bola to veľmi úspešná akcia.

Záznam: https://youtu.be/K0s94Vg6oS8

  1. Divadelné a výtvarné dielne s Osmijankom

Slovenské rodiny v Mníchove sa pravidelne každý mesiac stretávajú na ateliéroch slovenského vzdelávacieho centra Zvonček v Bibis reštaurácii v Echingu. V rámci marcových dielní sme sa venovali veľkonočnej téme – vajíčka. Vo výtvarnom ateliéri sme vyfukovali a maľovali vajíčka – kraslice, zdobili veľkonočné koláčiky a vyrábali veľkonočné pohľadnice. V literárnom a divadelnom ateliéri sme spracovali veršovanú rozprávku Milana Rúfusa o vajíčku, ktoré sa vydalo do sveta: Mechúrik Koščúrik. Vytvorili sme si s deťmi masky a nacvičili divadlo, ktoré sme zahrali rodičom a kamarátom. Interaktívne divadlo bolo výstupom do súťaže Osmijanko, ktorej sa pravidelne s deťmi zúčastňujeme. Putovanie a nadúvanie Mechúrika Koščúrika je ukryté vo ôsmej kapsičke 19. ročníka tejto čitateľskej súťaže. Záznam z veľkonočných dielní: https://youtu.be/fWpqYXGpOwk

  1. Súťaže – Marec mesiac knihy

Zapojili sme sa do súťaží ISEIA MAREC – mesiac knihy. Slovenské vzdelávacie centrá ISEIA pripravili aj na tento marec seriu projektov.

Termín súťaží je do 15.4.2023 – takže je stále čas zapojiť.

Projekt 1: Knižné bingo. Výstupom: fotka. Úlohou detí je vyplniť podľa zadaného hracieho plánu všetky hracie políčka binga slovenskými knihami, ktoré majú deti doma v knižnici. Vyplnené bingo je potrebné odfotiť a poslať do súťaže. Do žrebovania postupujú všetky kompletne vyplnené hracie plány. Organizátor: Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka, Paríž

Projekt 2: Jazykolamy. Výstup: video:  koľko zvládneš? povedz čo najrýchlejšie a bez chýb vytvor video a pošli do súťaže. Najúspešnejší jazykolamovia budú odmenení. Organizuje: Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko. Koordinátorka: Jarmila Buchová

Projekt 3: Divadlo do obývačky: Výstupom je video – záznam divadelného predstavenia, spracovanie príbehu, rozprávky alebo básničky. Bábkové divadlo, animované divadlo, legové divadlo, maňušky, plyšové hračky, tieňové divadlo a pod. Inšpirácie nájdeš aj v Adventnom kalendári ZVONČEK. Organizuje: Slovenské vzdelávacie centrum Margarétka v Paríži, Francúzsko a slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko. Koordinátorky: Zuzana Fodorová a Jarmila Buchová

Projekt 4: Slovenčina moja. Výstupom je séria obrázkov, fotiek – komixový príbeh.

Projekt 5: Pracovné listy k pesničke Mira Jaroša: Radšej knihu.

Projekt 6: Moja kniha – Ilustrujeme ďalšiu časť súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá je tentoraz zameraná na tému Moja ideálna škola. K vybranému príbehu alebo rozprávke priprav sériu obrázkov (maľba, koláž, fotky…). Fotografie jednotlivých obrázkov nám zašli do redakcie.

Projekt 7: Z rozprávky do rozprávky. Výstup: Video alebo fotka. Divadlo Erby aj na tento rok svoje divadelné dielne vo forme online inštruktáži. Zapoj sa aj  ty. Priprav si kostým a kulisy, nauč sa text a nahraj video. Organizuje: Erbytheater München, Nemecko. Koordinátorka: Zuzka a Robo Erby

Termín súťaží Marec – mesiac knihy je 15.4.2023.

 

  1. Ilustrujeme knihu Slovenské rozprávky z celého sveta

Tento rok sme sa opäť aj my s našimi žiakmi zapojili do piateho ročníka súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta. V prvej časti – v literárnom kole, žiaci písali príbehy, rozprávky, básničky a hádanky na tému: Škola a život v nej. Odborná porota vybrala zo súťažných prác príspevky, ktoré postúpili do druhého kola – ilustračného. Tieto príspevky sa rozposlali do vzdelávacích centier na ilustrovanie. Okrem literárneho kola sa naši žiaci zapojili aj do výtvarného kola. Usilovne čítame a ilustruje. Zapojte sa spolu s nami.

Termín súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta je do 21.4.2023.

Viac o súťažiach ISEIA nájdete na stránke: https://www.iseia.eu/sutaze

Tešíme sa krásne príspevky od detí a žiakov slovenských vzdelávacích centier vo svete.

Ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za finančnú podporu našich aktivít.

 

 

Jarmila Buchová,

slovenské vzdelávacie centrum SiM – Slowakisch in München Zvonček

FB: Slovenská škola v Mníchove Zvonček