V rozhlasovej relácii  Rádia Zet Slovenská mozaika tentoraz o veľkonočných zvykoch:

Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci
 a ich interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe.

Veľkonočné sviatky sú oslavou prvého jarného splnu Mesiaca. Nadväzujú na dlho očakávané dni jarného slnovratu a rovnodennosti a sú spojené so začiatkom základných poľnohospodárskych prác, majú pradávne tradície.

V dnešnej dobe tieto  sviatky často prežívame bez zvykov a tradícií.  Etnografka  a historička  PhDr. Helena Nosková  CSc. z Ústavu pro soudobé dejiny AV v Prahe nám pripomenie význam veľkonočných sviatkov a zvyky, ktoré sa k nim viažu.

 

Reláciu si môžete vypočuť aj na:
https://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%A9-sviatky-zvyky-27032024

Reláciu Slovenská mozaika pripravuje pre Rádio Z občianske združenie BONA FIDE s podporou Ministerstva kultury ČR, Úřadu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.